บริษัท สหวิส อินเตอร์เฟรท จำกัด

     ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า บริการทั่วประเทศ
ยึดมั่นใน ความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ตรงเวลา ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลาการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

บริการด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ ชำนาญงาน ราคายุติธรรม
ทีมงานผ่านการอบรมทุกคน ปรึกษาฟรี...